Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

psychocukier
1289 1c13 500
Reposted fromgarazowka garazowka viagarethbrown garethbrown
psychocukier
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viafoodforsoul foodforsoul
psychocukier
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
psychocukier
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
psychocukier
psychocukier
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
psychocukier
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viairmelin irmelin
psychocukier
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer vialittleburn littleburn
psychocukier
2247 1f23
Reposted fromteijakool teijakool vialittleburn littleburn
psychocukier
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialittleburn littleburn
psychocukier
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialittleburn littleburn
psychocukier
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialittleburn littleburn
psychocukier
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax vialittleburn littleburn
psychocukier
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik
psychocukier
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax vialittleburn littleburn
psychocukier
9473 928f
Reposted fromSanthe Santhe vialittleburn littleburn
psychocukier
Reposted frombluuu bluuu viastopme stopme
psychocukier
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viastopme stopme
psychocukier
psychocukier
3501 d515 500
Reposted fromteijakool teijakool viagarethbrown garethbrown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl